Werkwijze

Weinig zelfvertrouwen, moeite om de eigen emoties te beheersen, het oplopen van achterstanden of het ontstaan van leer- en gedragsproblemen: het komt steeds vaker voor.

We leven in een wereld waarin steeds meer van kinderen wordt gevraagd en er heel veel prikkels binnenkomen. Veel kinderen lopen hierdoor over, zijn niet in staat zijn hun eigen gevoelens en emoties te beheersen en vertonen gedrag dat hen en anderen belemmert. Ruimte om je dan te concentreren en dingen te leren is er hierdoor vaak nauwelijks. Achterstanden en leerproblemen zijn dan zo ontstaan maar hoe pak je ze aan? Heeft u het idee dat uw kind niet echt wordt gezien en op zijn/haar waarde wordt geschat? Loopt u kind vast of kunt u niets beginnen met zijn/gedrag?

Ik ben Sigrid Ruijgrok en ik kan u en uw kind in mijn praktijk KLOPT helpen.
Voor deze kinderen is de combinatie van mindfulness en remedial teaching (rt) een uitkomst. “Ik zorg voor rust in hun hoofd en vertrouwen in hun eigen kwaliteiten. Zo ontstaat er weer ruimte om zichzelf te ontwikkelen en te leren. Van daaruit werken we aan leerproblemen en lopen we achterstanden in.”

Ik bied een totaal pakket biedt aan van mindfulness, rt, coaching en ouderbegeleiding. Een kind wordt gevormd en beïnvloedt door veel factoren zoals omgeving en opvoeding. Daarom is de samenwerking met ouders en school voor mij van groot belang.

Veel ouders hebben behoefte aan hulp en begeleiding bij problemen waar ze tegenaan lopen. Er kunnen lastige situaties of patronen zijn in het gezin die een negatieve invloed hebben op het kind. Deze patronen kunnen zelfs de leerproblemen en/of gedragsproblemen veroorzaken. Het opzetten van een coaching programma of het thuis begeleiden en meekijken behoort dan ook tot de mogelijkheden.

Daarnaast is het erg belangrijk om school te betrekken bij mijn aanpak. Door gesprekken met de leerkracht krijg ik een nog duidelijker beeld van het kind en het leerprobleem. Bovendien kan ik mijn aanpak dan afstemmen met school en op hun methodes.
Door de ouders en de school te betrekken in mijn behandeling help ik ouder en kind samen op weg en bied ik ze meer vertrouwen en ontspanning in de toekomst.

Mijn aanpak begint altijd met het vaststellen van de hulpvraag en het handelingsplan dat ik naar aanleiding daarvan opstel. In het handelingsplan geef ik aan wat de leerdoelen zijn, en op welke manier ik ga werken (met welke methoden en leerlijnen). Ik beschrijf de leeractiviteiten en probeer een inschatting te maken van de bijeenkomsten (periode) waarin mijn begeleiding nodig zal zijn. En dan aan de slag!